Kære kunde og samarbejdspartner

Statsminister Mette Frederiksen har på pressemøder informeret om status på udbrud af Covid-19 og kommet med regeringens påbud og anbefalinger.

Hos Søgård Byg A/S følger vi regerings påbud og anbefalinger og vi har igangsat en række foranstaltninger for at reducere risikoen for smittefare. Dette gøres under hensyntagen til vores leveringsaftaler, dog tilstræber vi mindst mulig indvirkning på vores leverancer og aftaler.

Vi kan dog ikke garantere, at der ikke opstår situationer, der påvirker vores leverancer og aftaler og vi vil derfor allerede nu varsle dette. Vi vil samtidig gøre opmærksom på, at en eventuel forsinkelse, der måtte opstå grundet disse forhold, ikke er ansvarspådragende for Søgård Byg A/S, da der er tale om uforudsete begivenheder, som Søgård Byg A/S ikke er herre over. En sådan forsinkelse vil derfor berettige Søgård Byg til tidsfristforlængelse.

Vi håber, at vi sammen med jer kan være yderst opmærksomme og sammen hjælpes ad med at reducere risikoen for smittefare og vi ser frem til at fortsætte det gode samarbejde så upåvirket af situationen, som det er muligt.

Såfremt I har spørgsmål, bedes I kontakte byggelederen på jeres byggeri eller undertegnede.

Venlig hilsen

Kjeld Hansen